twitter
rss

1. Baca sekali untuk memahami petikan secara umum.
2. Baca sekali lagi dan gariskan perkataan atau ayat yang mempunyai nilai murni atau pengajaran.
3. Senarai semua nilai murni atau pengajaran untuk dibuat ulasan.
4. Gunakan penanda wacana bagi setiap nilai murni atau pengajaran yang diulas.
5. Pastikan tiada nilai murni atau pengajaran yang diulas berulang-ulang.
6. Setiap nilai murni atau pengajaran perlu disertai dengan huraian yang baik.
7. Pastikan tiada kesilapan tatabahasa apabila membina ayat.
8. Elakkan menggunakan ayat yang terlalu panjang.
9. Jawapan yang bersifat positif.Mulakan ayat seperti berikut:

i.   Kita mestilah….........................................
ii.  Kita sepatutnya…....................................
iii. Kita seharusnya..................................….
iv. Kita dikehendaki….................................
v.  Kita sewajarnya .....................................

CONTOH PENULISAN:

1. Nilai murni yang terdapat dalam petikan di atas, antaranya kita mestilah..............

2. Selain itu, kita sepatutnya......................................................

3. Seterusnya, kita seharusnya .....................................................

4. Kita juga dikehendaki............................................................

5. Akhir sekali kita sewajarnya ....................................................


Setiap Nilai Murni perlu dihuraikan dalam ayat lengkap. Sebagai contoh, perhatikan rumusan berikut:


          Nilai murni yang dapat diambil dari petikan di atas antaranya, kita mestilah mematuhi peraturan walaupun di mana juapun kita berada. Selain itu kita juga sepatutnya melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Seterusnya,kita juga seharusnya perihatin dengan keadaan dan masalah yang berlaku di sekeliling kita. Kita juga dikehendaki berterus-terang tentang masalah yang dihadapi agar pihak-pihak berwajib dapat menghulurkan bantuan. Akhir sekali, Kita sewajarnya memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan.

(Bilangan perkataan lebih kurang 55-60 patah )

0 comments:

Post a comment